writers read writers är  ett internationellt nätverk författare emellan. Med Writers Read Writers vill vi skapa en kanon, ett bibliotek med betydelsebärande litteratur i översättning till svenska och en rad andra språk.

writers read writers grundades 2016 av Marlene Streeruwitz och Yvonne Ihmels.

writers read writers is an international network of writers. With Writers Read Writers we want to create a canon, a library of important literature in translation into Swedish and a number of other languages.

writers read writers was founded in 2016 by Marlene Streeruwitz and Yvonne Ihmels.

0

Start typing and press Enter to search