Writers Read Writers är som namnet antyder ett internationellt nätverk författare emellan. Med Writers Read Writers vill vi skapa en kanon, ett bibliotek med betydelsebärande litteratur i översättning till svenska och en rad andra språk.

Writers Read Writers grundades 2016 av Marlene Streeruwitz och Yvonne Ihmels.

0

Start typing and press Enter to search