Marlene StreeruwitzFörfattare

  Marlene StreeruwitzMarlene Streeruwitz, är dramatiker, regissör, poet och romanförfattare, född i Baden utanför Wien och bosatt i Wien, London och New York.

  Streeruwitz debuterade som dramatiker 1986 med succépjäser som Sloane Square. och Waikiki Beach. (Stockholms stadsteater 1993), men har idag alltmer övergått till att skriva romaner.

  Marlene Streeruwitz räknas som en av de viktigaste författarna inom det tyskspråkiga området och har belönats med åtskilliga priser för sina verk, bland annat Bremer Literaturpreis för romanen Smärtans ängel.

  Se Marlenes YouTubekanal »
  Hör intervju på SR »
  Se intervju på SVT »
  Marlene Streeruwitz hemsida »

  Marlene Streeruwitz is a playwright, director, poet and novelist. She was born in Baden near Vienna and resides in Vienna, London and New York.

  Streeruwitz made her debut as a playwright in 1986 with successful plays such as Sloane Square and Waikiki Beach(Stockholm City Theater 1993), but today she has increasingly switched to writing novels.

  Marlene Streeruwitz is regarded as one of the most important writers in the German-speaking world and has won numerous awards for her works, including the Bremer Literature Prize for the novel Angel of Pain.

  Watch Marlene’s YouTube channel »
  Listen to an interview with SR »
  Watch an interview with SVT »
  Marlene Streeruwitz’s homepage »

  0

  Start typing and press Enter to search

  Agneta PleijelKerstin Strandberg